International Drug User Remembrance Day – 21:a Juli

Internationella Brukardagen den 21:a juli har tillkommit för att alla ska minnas våra för tidigt bortgångna vänner.

1 november är en annan dag, men som oftast är till för antidrogorganisationer att manifestera sitt hat mot narkotika.

International Drug User Remembrance Day är tänkt att vara till för brukarna och deras anhöriga.

inpud

Internationella Brukardagen den 21:a juli har tillkommit för att alla ska minnas våra för tidigt bortgångna vänner.

1 november är en annan dag, men som oftast är till för antidrogorganisationer att manifestera sitt hat mot narkotika.

International Drug User Remembrance Day är tänkt att vara till för brukarna och deras anhöriga.

Stockholms Brukarförening kommer att arrangera någon form av manifestation – diskussioner förs om var och hur. Om någon har ett bra förslag – maila då till: info@svenskabrukarforeningen.se

En redovisning från förra årets manifestation i Europa kan läsas här.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .