Samhällets fördomar om hemlösa löser inte hemlösheten

Föreningen Stockholms hemlösa och Tjuvgods.se har länge försökt hitta en väg som ger människor en ärlig chans att tillhöra en gemensam grund. Så som vi ser den bygger den på vissa avgörande förutsättningar.

Det trygga hemmet är en sådan förutsättning. Idag är det rådande förhållningssättet till människor som blir/är hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett tryggt hem.

Detta är problem som även uppstår eller eskalerar i avsaknaden av detta. Människor hålls på så sätt kvar i hemlöshet. De krav som ställs blir i detta läge ofta omöjliga att leva upp till. Få klarar av den repressiva inställning som finns både hos socialtjänsten och hos de allra flesta frivilligorganisationer.

Föreningen Stockholms hemlösa och Tjuvgods.se har länge försökt hitta en väg som ger människor en ärlig chans att tillhöra en gemensam grund. Så som vi ser den bygger den på vissa avgörande förutsättningar.

Det trygga hemmet är en sådan förutsättning. Idag är det rådande förhållningssättet till människor som blir/är hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett tryggt hem.

Detta är problem som även uppstår eller eskalerar i avsaknaden av detta. Människor hålls på så sätt kvar i hemlöshet. De krav som ställs blir i detta läge ofta omöjliga att leva upp till. Få klarar av den repressiva inställning som finns både hos socialtjänsten och hos de allra flesta frivilligorganisationer.

Den så ofta förnedrande kontroll som de så kallade ”klienterna” utsätts för på de alternativboenden som erbjuds i de fall de lyckats kvalificera sig till ett sådant, leder ofta till att självkänslan urholkas. Vad vi hela tiden efterlyst är en djupare vilja att möta varje individ utifrån dennes grundläggande mänskliga rättighet. En rättighet som inte borde villkoras på det sätt som sker idag.

Vad vi tror behövs är istället stöd utifrån allas vår grundläggande rättighet. Tryggeten ligger i att inte skiljas ut, att inte ses som en möjlighet för någon att skapa sig en inkomstkälla eller en lite vackrare självbild på.

Hela systemet med volontärverksamhet till exempel leder i slutänden till att organisationer växer och att topparna i dessa ger sig själva höga löner. De hemlösas ”problem” omdefinieras utifrån olika möjligheter att söka projektpengar. Trender avlöser varandra: Missbruk, psykiska problem, kriminalitet, etnicitet, osv, osv. Listan är lång genom historien.

Vi skulle vilja hitta en gemensam grund och arbeta utifrån denna. Vi vill hyra en fastighet dit människor kan flytta som är beredda att bo i ett hus där också före detta hemlösa bor. Därigenom hoppas vi på att det stigmatiserande särskiljandet kan upphöra. Alla behöver stöd i sina liv, inte bara hemlösa.

I ett sådant hus kan människor lära av varandra istället för att bli hjälpare till en annan sort. Vi söker nu olika människor som vi tror skulle kunna dela vår uppfattning. Människor i vårt samhälle som både kan ge trovärdighet och möjlighet att föra ut denna insikt till en bredare allmänhet. Vi behöver ditt stöd. Vill du genom din medverkan vara med om tillkomsten av detta hus?

Formerna skulle kunna vara en stor manifestation, en insamling, ett framträdande med musik och kunskap där människor står för en vilja där det primära inte är välgörenhet, goodwill, eget vinstintresse, partipolitiska syften eller annat. Du kanske har något annat uppslag som du skulle vilja bidra med.

Är du intresserad kontakta:

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .