Utbrott av hepatit B bland intravenösa missbrukare i Dalarna och Västmanland

Information från Smittskyddsinstitutet.

Sedan slutet av januari till och med den 5 maj i år har åtta personer med ett pågående intravenöst missbruk insjuknat i akut hepatit B i Dalarna och Västmanland.

Ytterligare två personer utan pågående missbruk har visat sig vara smittade med akut hepatit B. En av dessa upptäcktes vid graviditetsscreening och den andra vid smittspårning.

Information från Smittskyddsinstitutet.

Sedan slutet av januari till och med den 5 maj i år har åtta personer med ett pågående intravenöst missbruk insjuknat i akut hepatit B i Dalarna och Västmanland.

Ytterligare två personer utan pågående missbruk har visat sig vara smittade med akut hepatit B. En av dessa upptäcktes vid graviditetsscreening och den andra vid smittspårning.

Mellan sju av fallen finns ett klart epidemiologiskt samband genom att de delat blandningskopp eller haft sexuell kontakt med en smittad person. För de resterande tre fallen har någon koppling till det ovan nämnda smittspridningsnätverket ännu inte kunnat påvisas. Sex av tio är också smittade med hepatit C.

Ett omfattande smittspårningsarbete pågår vid infektionsklinikerna i Falun och Västerås samt smittskyddsenheterna i Dalarna och Västmanland. Än så länge har ett tjugotal kontakter identifierats och flertalet av dem har provtagits utan tecken på smitta.

Information om den pågående smittspridningen av hepatit B, om symtomen vid akut hepatit och om vikten av att låta vaccinera sig, har på olika sätt lämnats till intravenösa missbrukare i länen. På olika vårdenheter som har kontakt med missbrukare pågår ett intensivt arbete med att informera, ta blodprov och vaccinera mot sjukdomen.

Kontakt har även tagits med andra smittskyddsenheter i landet i de fall där smittspårning givit indikation på möjlig smittkälla i eller sekundär smittspridning till andra landsting/regioner.

Typning gjord vid SMI på prov från fem personer i det ovan beskrivna smittspridningsnätverket har visat att de är smittade med en identisk genotyp D-stam. Denna stam har tidigare sporadiskt påvisats bland intravenösa missbrukare i Sverige sedan 2007 då den först isolerades från en akut hepatit B smittad missbrukare i Uppsala.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .