Rätten till en grundtrygghet

Föreningen Stockholms hemlösa har länge försökt hitta en väg som ger människor en ärlig chans att tillhöra en gemensam grund. Den bygger på vissa avgörande förutsättningar.

Det egna trygga hemmet är en sådan förutsättning. Idag är det rådande förhållningssättet till människor som blir/är hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett eget hem. Jaha, vart och när då?

För detta är problem som även uppstår och eskalerar i avsaknaden av ett tryggt hem. Människor hålls på så sätt kvar i sitt hemlösa tillstånd. De krav som ställs blir i detta läge ofta omöjliga att leva upp till.

Föreningen Stockholms hemlösa har länge försökt hitta en väg som ger människor en ärlig chans att tillhöra en gemensam grund. Den bygger på vissa avgörande förutsättningar.

Det egna trygga hemmet är en sådan förutsättning. Idag är det rådande förhållningssättet till människor som blir/är hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett eget hem. Jaha, vart och när då?

För detta är problem som även uppstår och eskalerar i avsaknaden av ett tryggt hem. Människor hålls på så sätt kvar i sitt hemlösa tillstånd. De krav som ställs blir i detta läge ofta omöjliga att leva upp till.

Få klarar av den repressiva inställning som finns både hos socialtjänsten och frivilligorganisationer. Den så ofta förnedrande kontroll som de så kallade "klienterna" utsätts för på de alternativboenden som erbjuds i de fall de lyckats kvalificera sig till ett sådant, leder ofta till att självkänslan urholkas. Vad vi hela tiden efterlyst är en djupare vilja att möta varje individ utifrån dennes grundläggande mänskliga rättighet.

En rättighet som inte borde villkoras på det sätt som sker idag. Vad som behövs är istället stöd utifrån allas vår grundläggande rättighet. Tryggeten ligger i att inte skiljas ut, att inte ses som en möjlighet för någon att skapa sig en inkomstkälla eller en lite vackrare självbild på.

Hela systemet med volontärverksamhet till exempel leder i slutänden till att organisationer växer och att topparna i dessa ger sig själva höga löner. De hemlösas "problem" omdefinieras utifrån olika möjligheter att söka projektpengar. Trender avlöser varandra: Missbruk, psykiska problem, kriminalitet, etnicitet, osv, osv. Listan är lång genom historien.

Vi skulle vilja hitta en gemensam grund och arbeta utifrån denna.

Rolf Nilsson
Föreningen Stockholms hemlösa 

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .