Varför får Stadsmissionen statliga och kommunala bidrag?

För att erhålla föreningsbidrag av stad och stat ska föreningen vara demokratiskt uppbyggd och följa samma linje som stadens egen hjälpverksamhet. Stockholms Stadsmission är en ideell förening med mångmiljonbelopp i bidrag av både stat och kommun. Utöver dessa skattemiljoner i bidrag används dessutom Stadsmissionen för uppköp av diverse tjänster av staden, där olika former av "fostringsboenden" för hemlösa till exempel ingår.

Men hur demokratisk är denna förening när man synar deras paragrafer, där medlemskapet måste stå som grund för en demokrati? Stadsmissionens andra paragraf om medlemskap säger så här; "Föreningen har understödjande medlemmar. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan. Medlem skall betala årsavgift som fastställs av det ordinarie föreningsmötet".

Är detta verkligen vad demokrati står för?

Rolf Nilsson
Föreningen Stockholms hemlösa

För att erhålla föreningsbidrag av stad och stat ska föreningen vara demokratiskt uppbyggd och följa samma linje som stadens egen hjälpverksamhet. Stockholms Stadsmission är en ideell förening med mångmiljonbelopp i bidrag av både stat och kommun. Utöver dessa skattemiljoner i bidrag används dessutom Stadsmissionen för uppköp av diverse tjänster av staden, där olika former av "fostringsboenden" för hemlösa till exempel ingår.

Men hur demokratisk är denna förening när man synar deras paragrafer, där medlemskapet måste stå som grund för en demokrati? Stadsmissionens andra paragraf om medlemskap säger så här; "Föreningen har understödjande medlemmar. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan. Medlem skall betala årsavgift som fastställs av det ordinarie föreningsmötet".

Är detta verkligen vad demokrati står för?

Rolf Nilsson
Föreningen Stockholms hemlösa

Läs också Hemlösa kastas ut från bingolokal.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .