Ställningstagande i hemlöshetsfrågan

Vi från föreningen Stockholms hemlösa vill att det i konkret handling skall till ett tydligt ställningstagande kring att hemlösa människor inte ska kunna utnyttjas av politiker i populistiska uttalanden. Inte heller för att skapa arbetstillfällen för frivilligorganisationer, privata aktörer, kyrkliga samfund eller socialtjänstemän.

Därför att allt det där bygger på att vi problematiserar människor, så att vi kan hitta på olika verksamheter som vi söker pengar för och som inte har ett dugg att i grunden göra en hemlös människa mindre hemlös.

Om politiker, tjänstemän och "frivilligorganisationer" hela tiden upprätthåller den här synen på människor, så följer också allmänheten efter. Sen skyller politiker, tjänstemän och organisationsmänniskor på allmänheten att det inte går att ge dessa människor bostäder.

Vi från föreningen Stockholms hemlösa vill att det i konkret handling skall till ett tydligt ställningstagande kring att hemlösa människor inte ska kunna utnyttjas av politiker i populistiska uttalanden. Inte heller för att skapa arbetstillfällen för frivilligorganisationer, privata aktörer, kyrkliga samfund eller socialtjänstemän.

Därför att allt det där bygger på att vi problematiserar människor, så att vi kan hitta på olika verksamheter som vi söker pengar för och som inte har ett dugg att i grunden göra en hemlös människa mindre hemlös.

Om politiker, tjänstemän och "frivilligorganisationer" hela tiden upprätthåller den här synen på människor, så följer också allmänheten efter. Sen skyller politiker, tjänstemän och organisationsmänniskor på allmänheten att det inte går att ge dessa människor bostäder.

Så vad vi i från föreningen Stockholms hemlösa vädjar om, är att ni berörda går i bräschen för att visa vägen för allmänheten. Det är inte allmänheten som ser till att de hemlösa inte får ett tryggt hem att gå till! Det är heller inte allmänheten som ser till att de som behöver stöd att behålla det inte får det!

Rolf Nilsson

Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa