Rysslands motsånd att acceptera Metadon [video]

Under FNs årliga CND-möte (Commission on Narcotic Drugs) producerade HCLU (Hungarian Civil Liberties Union) denna video om Rysslands vägran att acceptera ersättningsläkemedel som Metadon.

 [video:http://www.youtube.com/watch?v=olzt38UH42w]

Under FNs årliga CND-möte (Commission on Narcotic Drugs) producerade HCLU (Hungarian Civil Liberties Union) denna video om Rysslands vägran att acceptera ersättningsläkemedel som Metadon.

 [video:http://www.youtube.com/watch?v=olzt38UH42w]