Avsaknad av religionsfri rehab anmäld

En man i kanadensiska Winnipeg har lämnat in ett klagomål till regionens människorättskommission för att det saknas en behandlingsprogram mot alkoholism som är fri från religiösa beståndsdelar.

Rob Johnstone har brottats med alkoholism i 40 år och säger att han inte kan hitta ett enda program för substansmissbrukare som inte förlitar sig på spiritualitet som en del av tillfrisknandet.

Johnstone säger hans neutrala ståndpunkt kring tro t.o.m. fick honom utsparkad från ett tolvstegsprogram nyligen.

En man i kanadensiska Winnipeg har lämnat in ett klagomål till regionens människorättskommission för att det saknas en behandlingsprogram mot alkoholism som är fri från religiösa beståndsdelar.

Rob Johnstone har brottats med alkoholism i 40 år och säger att han inte kan hitta ett enda program för substansmissbrukare som inte förlitar sig på spiritualitet som en del av tillfrisknandet.

Johnstone säger hans neutrala ståndpunkt kring tro t.o.m. fick honom utsparkad från ett tolvstegsprogram nyligen.

Enligt Johnstone utnyttjar närvaron av religion i rehabprogram sårbara missbrukare. Han har själv provat på allt möjligt utan framgång, från trumceremonier till kristna kyrkor.