Gerhard Larsson skriver om sin utredning av missbruksvården

På Dagen Nyheters debattsida skriver regeringens utredare Gerhard Larsson att den svenska missbruksvården behöver reformeras då den är gammelmodig.

Larsson har fått regeringens uppdrag att utreda den svenska beroendevården som är tänkt att presenteras i November.

I artikeln framhäver han bl.a. att

På Dagen Nyheters debattsida skriver regeringens utredare Gerhard Larsson att den svenska missbruksvården behöver reformeras då den är gammelmodig.

Larsson har fått regeringens uppdrag att utreda den svenska beroendevården som är tänkt att presenteras i November.

I artikeln framhäver han bl.a. att

 • alltför många vård- och stödinsatser kommer för sent för att effektivt hjälpa personen med missbruk eller beroende.
   
 • det dubbla huvudmannaskapet orsakar problem
   
 • tvångsvården i dess nuvarande form inte fungerar
   
 • mer riktade, individanpassade åtgärder behövs och att
   
 • det behövs mer utbildning för verksamma inom fältet missbruks- och beroendevård.

Läs vad bloggvärlden säger om debattartikeln.