Fyra dödsfall från heroinöverdoser på kort tid i Malmö [uppdaterad]

UPPDATERAD. Tre unga människor avled från heroinöverdoser i helgen.

Personal på ett behandlingshem ringde efter ambulans när två personer, 21 och 22 år gamla, förlorade medvetandet. Bara några kvarter därifrån hittades senare en 27-årig man som även han avlidit från att inte i förväg vetat styrkan på dosen.

UPPDATERAD. Tre unga människor avled från heroinöverdoser i helgen.

Personal på ett behandlingshem ringde efter ambulans när två personer, 21 och 22 år gamla, förlorade medvetandet. Bara några kvarter därifrån hittades senare en 27-årig man som även han avlidit från att inte i förväg vetat styrkan på dosen.

Polis och ambulanspersonal tror att ett alltför starkt heroin cirkulerar och är oroad över att så många hittats döda av överdoser i Malmö på kort tid. Även en fjärde person rapporterats ha avlidit i regionen sedan 25 februari.

De avvaktar nu resultat från obduktionerna som kan ta upp till en månad.

Det finns misstankar om att det kan ha funnits mjältbrand i det heroin som dödat flera missbrukare i Malmö. De döda visade alla  tecken på andra symtom än bara överdosering.

I Skottland och övriga Europa harflera missbrukare nyligen dött av mjältbrand. Rikspolisstyrelsen har därför gått ut med varningar till landets poliser.

Antrax är en bakteriespor som finns naturligt i marken och orsakar dödliga infektionssjukdomen mjältbrand som har snabbt förlopp.

Polisen gissar att smittningen kan ha skett då heroinet förvarats i smugglade djurhudar.

Enligt totalförsvarets forskningsinstitut FOI hittades inga mjältbrandsbakterier i de döda kropparna, vilket gör att misstanken att de avled från detta troligen kan avskrivas.