Metadon nu tillgängligt i Afghanistan

Metadon, ett ersättningsläkemedel för opiatberoende, finns nu tillgängligt i Afghanistan.

Den 23 februari fick de första patienterna i Kabul metadondoser inom skadereduktionsprogrammet Médecins du Monde.

Det är det afghanska hälsodepartementet som ansvarar för programmet som tagit två år att starta.

Programmet innehåller även andra åtgärder för att förbättra de problematiska brukarnas hälsa.

Det skriver International Drug Policy Consortium, en organisation som främjar en öppen och objektiv debatt om narkotikapolitik.

Metadon, ett ersättningsläkemedel för opiatberoende, finns nu tillgängligt i Afghanistan.

Den 23 februari fick de första patienterna i Kabul metadondoser inom skadereduktionsprogrammet Médecins du Monde.

Det är det afghanska hälsodepartementet som ansvarar för programmet som tagit två år att starta.

Programmet innehåller även andra åtgärder för att förbättra de problematiska brukarnas hälsa.

Det skriver International Drug Policy Consortium, en organisation som främjar en öppen och objektiv debatt om narkotikapolitik.