Fallbeskrivning; Först när SBF kopplades in fick han komma på Subutexbedömning

Ung man i norra Sverige, som själv lyckats bryta heroinbruket och istället köper illegala Subutex, får när han ber soc. om hjälp ultimatum; lägga in sig på drogfri behandling (12-stegs) om han vill ha ekonomiskt stöd. Soc. inställning är att de belönar inte knarkare med legalt knark!

Först när SBF kontaktat SVT (som börjat samla in fakta) samt soc, och påtalat dela att media uppmärksammats dels att SBF har för avsikt att följa varje steg i händelseutveckling fick han sitt rättmätiga socialbidrag samt en kallelse till Subutexbedömning.

Tänk om soc. kunde lära sig socialtjänstlagen!

Ung man i norra Sverige, som själv lyckats bryta heroinbruket och istället köper illegala Subutex, får när han ber soc. om hjälp ultimatum; lägga in sig på drogfri behandling (12-stegs) om han vill ha ekonomiskt stöd. Soc. inställning är att de belönar inte knarkare med legalt knark!

Först när SBF kontaktat SVT (som börjat samla in fakta) samt soc, och påtalat dela att media uppmärksammats dels att SBF har för avsikt att följa varje steg i händelseutveckling fick han sitt rättmätiga socialbidrag samt en kallelse till Subutexbedömning.

Tänk om soc. kunde lära sig socialtjänstlagen!