Fallbeskrivning: Omöjligt att försvara sig i utskrivningsnämnden

Vi kallar personen för x.

Man 45år deltagit i metadonprogrammet vid tre tillfällen från 1987-1991,1999-2000,2001.

När personen ifråga fick reda på att han skulle upp i utskrivningsnämnden så begärde han att få läsa underlaget som skulle sändas till nämnden detta var ca 14dar i förväg svaret blev att det inte var klart, x gick på mottagningen dagligen i väntan på nämndens beslut x frågade var och varannan dag om underlaget samma dag som x skulle upp i nämnden var underlaget inte klart enligt kontaktpersonen x begärde då att underlaget skulle faxas när det var klart.

Utskrivningsnämnden sammanträde skulle börja kl1400,kl 1100 kom underlaget tills x kännedom det var ca en halv A4 sida,detta visar att vi behandlas mer eller mindre som livegna av metadon,hur ska x kunna bemöta det som sägs om honom om han inte vet vad som skrivs.

Vi kallar personen för x.

Man 45år deltagit i metadonprogrammet vid tre tillfällen från 1987-1991,1999-2000,2001.

När personen ifråga fick reda på att han skulle upp i utskrivningsnämnden så begärde han att få läsa underlaget som skulle sändas till nämnden detta var ca 14dar i förväg svaret blev att det inte var klart, x gick på mottagningen dagligen i väntan på nämndens beslut x frågade var och varannan dag om underlaget samma dag som x skulle upp i nämnden var underlaget inte klart enligt kontaktpersonen x begärde då att underlaget skulle faxas när det var klart.

Utskrivningsnämnden sammanträde skulle börja kl1400,kl 1100 kom underlaget tills x kännedom det var ca en halv A4 sida,detta visar att vi behandlas mer eller mindre som livegna av metadon,hur ska x kunna bemöta det som sägs om honom om han inte vet vad som skrivs.

X blev av med metadonet men fick tillbaks det på papperet efter 3 månader men fick ingen plats på något behandlingshem direkt utan fick vänta i ytterligare 11/2månad.

Under denna tid x var av med metadonet vart han dömd till vård enligt LVM x hade också 2 överdoser därav LVM…….

ps Har vi några rättigheter inom metadon………