Fallbeskrivning; Får inte sin metadondos pga sockerhalten i blodet

Man, född -71, får inte sin metadondos pga sockerhalten i blodet. Kliniken anser att det indikerar u-provsfusk. Han uppmanas göra diabetesutredning för att fria sig från misstankar. I stundens hetta vägrar han ge kliniken in blanco tillåtelse att ta del av journaler hos husläkare avs detta ”vill ni veta kan ni väl göra utredningen här”. Det ställer inte kliniken upp på och han gör utredningen hos husläkaren.

Man, född -71, får inte sin metadondos pga sockerhalten i blodet. Kliniken anser att det indikerar u-provsfusk. Han uppmanas göra diabetesutredning för att fria sig från misstankar. I stundens hetta vägrar han ge kliniken in blanco tillåtelse att ta del av journaler hos husläkare avs detta ”vill ni veta kan ni väl göra utredningen här”. Det ställer inte kliniken upp på och han gör utredningen hos husläkaren.

En månad går utan att han får dos. Läkarsamtal bokas, och då närvarar 2 repr. från Stockholms Brukarförening, socialsekreteraren samt han själv. Läkaren inleder med att säga att han uteslutits pga manipulation med u-prov. Brukarföreningens repr. invänder att i Socialstyrelsens anvisningar står att UPPREPADE manipulationer med u-prov är skäl för uteslutning. Då ändrar han sig och säger att uteslutningen beror på att patienten inte medverkat till att fria sig från misstankarna, dvs gjort diabetesutredning, ändå läser han upp blodsocker och/eller socker-i-urin värden som bevis på att urinen kommer från annan person än patienten. Då vi frågar var han i så fall fått dessa värden ifrån om diabetesutredning inte gjorts, svarar han att det var patientens initiala vägran att delta i sådan utredning samt inte möjliggöra för kliniken att ta del av journaler som räknades som ”att inte medverka till behandling”. Brukarföreningen frågar efter namnet på ansvarig läkare men det vill han inte svara på. Överhuvudtaget är han inte intresserad av att prata MED oss, han är där för att meddela tagna beslut. Dessutom har patienten uteslutits ur behandlingen vid samtalet för en månad sedan, men det har – eller har inte – meddelats på så tydligt vis att patienten inte förstått det.

Läkaren anmäls till patientnämnden för att han inte talar om vad ansvarig läkare heter.

Vi väntar på journaler för att kunna anmäla tillvägagångssättet vid utskrivningen, frånvaron av nertrappning och information samt att alla åtgärder baseras på prov med s.k. sticka som har alldeles för hög felprocent för att vara tillförlitligt. Enl. Socialstyrelsen kan inte icke verifierade provsvar ligga till grund för repressiva åtgärder. Misstanke finns att allt detta hänt pga av att pat. ville byta mottagning. Hellre misskötsam än missnöjd patient för kliniken så att säga