Fallbeskrivning; Kreatin nivån var för “hög”

Man, född -79, nekas Subutexdos pga av lågt crea värde i lämnat urinprov. Han ber att få vänta en timme och sedan lämna ett nytt prov men nekas detta. Kliniken i fråga utsätter honom alltså för ökad risk för heroinåterfall med allt vad det innebär av risk för dödliga överdoser.

Repressiva åtgärder som ovan saknar helt vetenskaplig grund. Det saknar även stöd i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling SOSFS 2004:8(M). I tidigare publicerad studie av Socialstyrelsen står att läsa: Repressiva åtgärder försenar och i vissa fall omöjliggör rehabilitering av opiatberoende.

Kreateninvärdet är dessutom helt ointressant för att avgöra narkotikabruk. För ytterligare info hänvisas till FARM-LAB 08-585 800 00.

Man, född -79, nekas Subutexdos pga av lågt crea värde i lämnat urinprov. Han ber att få vänta en timme och sedan lämna ett nytt prov men nekas detta. Kliniken i fråga utsätter honom alltså för ökad risk för heroinåterfall med allt vad det innebär av risk för dödliga överdoser.

Repressiva åtgärder som ovan saknar helt vetenskaplig grund. Det saknar även stöd i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling SOSFS 2004:8(M). I tidigare publicerad studie av Socialstyrelsen står att läsa: Repressiva åtgärder försenar och i vissa fall omöjliggör rehabilitering av opiatberoende.

Kreateninvärdet är dessutom helt ointressant för att avgöra narkotikabruk. För ytterligare info hänvisas till FARM-LAB 08-585 800 00.

Ovanstående anmäls till HSAN 4 oktober 2006.