Fallbeskrivning; Maria beroendecentrums avgiftning, jag=X.

På Maria:s avgiftning fungerar det så att personer som tillhör Maria beroende centrums Subutexmottagning ställs in på Subutex under avgiftningen medan patienter som tillhör andra Subutexmottagningar inte ställs in på Subutex under avgiftningen.

Detta av ”principiella skäl” enligt läkare på Maria.

Detta får till följd ett ”läckage”. De som får Subutex säljer överskott av detta till de som inte får Subutex. I vissa fall skriver dessa sedan ut sig till återfall när de fått ihop tillräckligt med pengar ifrån denna ”försäljning” till en dos heroin! Detta upplevde jag själv, X, under en avgiftning på Maria den 12/3-20/3 2003.

På Maria:s avgiftning fungerar det så att personer som tillhör Maria beroende centrums Subutexmottagning ställs in på Subutex under avgiftningen medan patienter som tillhör andra Subutexmottagningar inte ställs in på Subutex under avgiftningen.

Detta av ”principiella skäl” enligt läkare på Maria.

Detta får till följd ett ”läckage”. De som får Subutex säljer överskott av detta till de som inte får Subutex. I vissa fall skriver dessa sedan ut sig till återfall när de fått ihop tillräckligt med pengar ifrån denna ”försäljning” till en dos heroin! Detta upplevde jag själv, X, under en avgiftning på Maria den 12/3-20/3 2003.