Vår ideologi är enkel

Vi finns till för alla och envar. Många föreningar och organisationer finns för de som klarar av att leva upp till en viss standard. Vi finns i första hand till för de som inte klarar av att leva upp till alla krav som ställs.

I dag ställs det stora krav på människor som beviljats metadon. När man väl bestämt sig för att söka metadonbehandling är man oftast så trasig och trött att metadonbehandlingen då är en ren livlina.

När du sedan blivit beviljad metadon så accepteras ej några misstag, vår moral sätts på prov man måste vara bättre än andra grupper i samhället i stort.
Människor med ett narkotikaberoende är en av de allra mest marginaliserade grupperna i samhället, och denna marginalisering fortsätter sedan även i sjukvården. Ifall du ej lyckas bli ”frisk” så blir du av med din behandling! Och då tas även din rättighet till annat substitutionspreparat (subutex) bort (spärrtid). Detta i sin tur leder till djupare misär och människan isoleras ännu mer, livet blir alltid sämre än innan du beviljades metadonbehandling.

De människor som har turen att överleva och som orkar komma igen, är ofta rädda för att söka metadonbehandling igen, rädslan att inte bli ”frisk” och bli av med behandlingen en andra eller tredje gång -skrämmer. Hur sköts denna ”behandling” egentligen? En av SBF viktigaste funktioner är att klargöra/synliggöra de avarter som finns inom Stockholms metadonprogram som betalas av Landstinget. Missförhållanden som de flesta av de läkare, politiker och tjänstemän inom bl.a. Socialstyrelsen inte vet något om. Samtliga säger, detta är inte bilden som verksamhetschefen och hans sektionschef förmedlar. Detta att vi inte upplever vården på samma sätt som verksamhetens ledning tror vi beror på strukturen.

Om verksamheten är sluten och saknar insyn som nu, skapar man lätt egna sanningar. Skulle dylika förhållanden råda inom någon annan sektor av sjukvården, skulle de för länge sedan vara åtgärdade. En diabetiker blir ej av med sitt insulin på grund av att hon/han ätit godis. Ifall en diabetiker säljer sina insulinkanyler så blir denna människa inte av med sitt insulin. Ett av Metadonbrukarnas problem är att vi inte har haft något språkrör (advokat), varken in mot verksamheten eller utåt för att göra vår röst hörd. I och med Svenska Brukarföreningen har vi nu fått ett språkrör (advokat) som kan föra brukarnas talan och göra Socialstyrelsen, landstinget, politiker och andra medvetna om hur det egentligen är inom denna del av sjukvården

För att Svenska BrukarFöreningen på bästa sätt skall kunna föra brukarnas talan och kunna påverka till en förändring av metadonprogrammen så behöver vi fallbeskrivningar av er som är medlemmar i SBF. Det är bara vi som har och lever med dessa läkemedel som kan berätta hur det är. Vi har idag etablerat kontakter med både politiker och tjänstemän bl.a. inom Socialstyrelsen och landstinget.

De är mycket intresserade av att få fallbeskrivningar för att kunna se hur behandling vi får upplevs av oss. Deras kunskaper är bristfällig pga. att den varit enkelriktad, dom har endast fått info från den ena sidan. Nu har vi påbörjat vårt jobb med att föra ut information om problemen som gör att många av oss inte mår bra. Ju fler som kan påvisa att dessa avarter vi påstår existerar, desto mer kan vi påverka de som bestämmer i en för oss god riktning. Först då kan någon påtaglig förändring ske. Glöm ej att vårt arbete är långsiktigt.

VÄRME & SOLIDARITET
För Svenska Brukarföreningen