Var detta den sista sucken?

Får Sveriges huvudstad äntligen det efterlängtade sprututbytet?

I går kunde vi läsa ytterliggare en i raden av cyniska inlägg mot sprututbyten. Varför är ni emot att samhället visar solidaritet med oss genom att erbjuda skydd mot dödliga blodsmittor. För mig som ordförande för en förening som organiserar denna grupp så känns det fördjävligt att det finns så många människor som vill neka oss rätten till att försöka undvika att smittas av och smitta andra med Hepatit-c och HIV. Är det inte något bra med att vi inte vill smitta andra?

Är det inte samma moral bakom deras ställningstagande som den amerikanska kristna högern har mot sexualundervisning i skolan och utdelning av kondomer för att minska tonårsgraviditeter – dom förespråkar avhållsamhet mot att ha sex – i Sverige förespråkar denna grupp ochså avhållsamhet mot narkotika som den enda sanna lösningen. Hur mycket ni än drömmer om ett narkotikafritt samhälle så kommer människor alltid att använda och överdosera narkotiska läkemedel, och det är i den verkligheten vi lever i. Igår hörde jag av en kamrat att han hade betalt 150 kr för en använd spruta – så ser det ut i verkligheten! Det är konstigt att Christer Karlsson (KRIS) som faktiskt levt ett liv som narkotikaanvändare är emot rena sprutor. SBF påstås ofta – eftersom vi inte säger nej till narkotika – att vi är för droger. Med samma argumentation skulle alltså ni som är emot rena sprutor vara för smutsiga.

De påstår att sprututbyten inte räddar liv – skälet skulle vara att Skåne har en lika hög andel av narkotikarelaterade dödsfall som resten av landet, och där finns det sprutbyten sedan 20 år. Ett högst underligt påstående. Ingen har någånsin påstått att sprututbyten minskar överdoser eller andra narkotikarelaterade dödsfall. Sprututbyten kan minska dödliga sjukdomar ifrån att spridas. Annars säger politiker alltid att "kan vi bara rädda ett liv så är pengarna väl investerade." Varför gäller inte detta vår grupp? Är vi mindre värda?

Ett annat argument som ofta framförs som ett alternativ till sprututbyten är att vården istället måste bli bättre. Men snälla ni, om jag börjar injicera idag så springer jag inte dagen efter till socialen eller till beroendevården och ber om hjälp. Det kommer gå flera år fram till dess att Jag vill lägga av, och det är nu det är viktigt att ha en politik som grundas i ideén "harm reduction".

Alla tjänar på att så få människor som möjligt inte får Hepatit-c och HIV. En inteferon-behandling går på runt 16.000 tusen i månaden och en behandling kan pågå mellan 3-18 månader. 

Sist av allt så hoppas jag att Stockholms landsting nu kommer satsa pengar som krävs för att kunna erbjuda annan parafernalia såsom alkosvabb, lösningskopp, filter och sterilt vatten och inte som i Skåne enbart spruta och kanyl. Då kan studien som ska pågå runt Stockholms sprututbyte visa på minskade smittor.