Välkomna

Som ordförande i SBF så vill Jag välkomna Louise Persson (forskningsansvarig) och Magnus B (kommunikation) välkommna som nya medarbetare på SBF:s kontor på Kammakargatan. Välkomna till er båda. 2gether we make a difference. Inget Om Oss Utan Oss

Berne Stålenkrantz