Tobbe är död

Tobbe är död
2006-10-23


Vi har precis nåtts av det chockerande beskedet att våra käre vän och medlem Tobias ”Tobbe” Lindkvist någon gång under den senaste helgen allt för tidigt lämnat oss. Tobias lämnar ett stort tomrum efter sig men lever kvar i våra hjärtan och våra tankar går nu till Tobias efterlevande. Tobias hade en unik litterär begåvning och har skildrat vårt medlemskollektivs levnadsvillkor på ett gripande sätt. Vi citerar nedan en dikt som ingår i en samling Tobias gett ut på Debutantförlaget under namnet ”Tankar och betraktelser från gatan”


Tillbaka på ruta ett


Ännu
en planerad utskrivning,
så är jag tillbaka på ruta ett.
Mitt förnuft viskar inte längre
utan skriker: Detta är inte rätt!
Denna mörka, upptrampade stig
jag färdas på är allt annat än lätt.
Så åter igen en impulshandling
då jag gradvis genomgår
en förvandling
á la doktor Doktor Jekyll och Mister Hyde
och jag tycks inte kunna bespara
mig detta elände
trots att mången välvillig själ
åtagit sig uppgiften
att vara min tröstare och guide.
Hoppet är det sista
som lämnar människan.
Så än har jag ej givit upp.
Det kan komma en tid och plats
då även jag
ska resa mig upp