Till minne av Lennart “Lelle” Karlsson


2006-04-29


Vår mycket uppskattade medarbetare Lennart Karlsson har under tragiska omständigheter hastigt avlidit. Lennart var en viktig person inom Brukarföreningen. Hans långa erfarenhet som sträckte sig tillbaks till metadonbehandlingens start vid Ulleråker var en omistlig tillgång i vårt föreningsbygge. Vi minns alla hans fantastiska insats i samband med Björn Johnssons framträdande på Brukarföreningen då han lyckades ge liv åt Björns ibland litet torra sifferframställning. Hans insats i TV-programmet Rapport förra året hör till det bästa som någon inom vår förening någonsin presterat offentligt. Allt hade börjat ordna till sig i Lennarts liv till slut. Han hade fått tillbaka sitt Metadon och han hade börjat bygga upp en ny tillvaro. På Brukarföreningen står hans lilla kontorshörna nu tom. På väggen hade han satt upp foton från olika skeden i sitt liv. Ingen kommer någonsin att kunna ersätta honom på den platsen.


Styrelserna för Stockholms Brukarförening och Svenska Brukarföreningen.