Testa sig för Hepatit B

Var kan man testa sig och hut går testet till.

Hepatit ingår i smittskyddslagen vilket innebär att man måste gå och testa sig om man tror att man kan vara smittad.

Om testet visar att man har hepatit B, måste man berätta vem eller vilka man har haft sex med. De blir sen kontaktade av mottagningen för att också de ska komma och testa sig, detta kallas smittspårning.