Sydsvenskan ” Inrätta ett fixrum för narkomaner i Skåne”

Efter besöket på H17 skrev vi en artikel i  Sydsvenskans "Akuella Frågor" tillsammans med Grön Ungdom Syd.

”Inrätta ett fixrum för narkomaner i Skåne”.

I ett svenskt perspektiv ligger Skåne i framkant när det gäller att minska de skador som narkotika ger upphov till. Det är därför tråkigt att de politiker som har makten i Region Skåne inte också tar ställning för fixrum. Det skriver Julius Eberhard, språkrör för Grön ungdom syd, och Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Den svenska narkotikadödligheten, med 92,9 dödsfall per en miljon invånare är mer än fyra gånger så hög som det europeiska genomsnittet, enligt EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs, EMCDDA.
 
De tragiska siffrorna är ett resultat av en politik som utgår ifrån en vision om ett narkotikafritt samhälle snarare än en ambition att rädda liv. Nolltolerans mot narkotika, en vilja att straffa snarare än att erbjuda människor som använder narkotika hjälp, får ofta förödande konsekvenser.
 
Tunga organisationer som EMCDDA, WHO och Internationella Röda Korset påpekar i sina utvärderingar av olika länders narkotikapolitik att ett skadelindrande förhållningssätt är den mest framkomliga vägen för att minska mänskligt lidande orsakat av droger. Det finns också goda vetenskapliga bevis för att så är fallet.

FN:s biträdande högkommissionär för mänskliga rättigheter, Flavia Pansieri, har konstaterat att Sveriges brist på skademinimerande insatser är oförenligt med de mänskliga rättigheterna. När SVT intervjuade henne i höstas var hon förvånad över Sveriges förhållningssätt.

Det är glädjande att nya lösningar för att förbättra situationen för narkotikamissbrukare har debatterats i Sverige de senaste dagarna. Bakgrunden är att ett nytt "fixrum" för drogmissbrukare invigts i Köpenhamn. Där finns både särskilda utrymmen för den som vill röka crack och övervakade platser för den som vill injicera heroin. Flera andra europeiska städer har liknande rum.

I fixrummen kan människor inta droger i en trygg och säker miljö med utbildad personal i närheten. Det innebär bland annat att smittspridning begränsas, rena sprutor erbjuds på plats, samt att vårdpersonal finns tillgänglig vid eventuella överdoser. Fixrummen räddar liv.

Enligt det danska hälsodepartementet gjordes 355 255 injektioner i landets fixrum från att det första inrättades år 2012 till 2015. Under samma period överdoserade 301 personer. Hittills har ingen avlidit i något av Danmarks fixrum.
 
Den danska lösningen verkar inte intressera ledande skånska regionpolitiker. I en intervju i SVT den 18 augusti avvisar både regionstyrelsens vice ordförande Anders Åkesson (MP) och regionrådet Carl Johan Sonesson (M) tanken på fixrum i Sverige.
 
Regionpolitikerna i Skåne har tidigare vidtagit mycket viktiga och bra åtgärder för att förbättra och rädda liv genom att besluta om sprututbytesprogram och fritt vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Region Skåne har också ansökt om att få testa nässprayen Naloxon, som bryter opiateffekten vid en överdos.
 
I ett svenskt perspektiv ligger Skåne i framkant när det gäller minska de skador som narkotika ger upphov till. Det är därför tråkigt att de politiker som har makten i regionen inte också tar ställning för fixrum. Istället har de fastnat i en gammal föreställning om att samhället kan bli fritt från narkotika.

Oviljan att agera för att minska det mänskliga lidandet snarare än att försöka utplåna missbruk har under lång tid fått skörda alldeles för många offer.

Låt narkotikapolitiken utgå ifrån beprövad forskning, brukarnas erfarenheter och principen om skadelindring!