Svenska Hepatitföreningen – Narkotikaanvändarnas patientförening

Svenska Hepatitföreningen – Narkotikaanvändarnas Patientförening är sedan 2013 en verksam förening som verkar enligt dessa ändamål:

  • Att; ge hjälp och stöd åt personer som har hepatit C eller som riskerar att smittas med hepatit C via droger och vara dessa gruppers intresseorganisation.
  • Att; bekämpa diskriminering och stigma av personer som lever med hepatit C och som smittats via droger.
  • Att; förebygga HCV-infektioner genom preventivt arbete och information.
  • Att; arbeta i enlighet med föreningens princip- och handlingsprogram.
  • Att; informera om HCV-patienters rättigheter inom sjukvården och verka för att fler ska få behandling och tillgång till nya läkemedel.
  • Att; samverka nationellt och internationellt med andra intresseorganisationer, NGOs och myndigheter för att uppmärksamma hepatit C
  • Att; stödja lokala medlemsorganisationer i deras utveckling.
  • Att; öka kunskap och kännedom om hepatit C hos allmänheten genom media.

För att upptas som medlem måste personen ha eller har haft hepatit C och smittats vid narkotikaanvändning.

Ansök om medlemskap här.