Svar på frågan – är de politiska ideérna och signalerna viktigare än att rädda liv?

Läste idag ett helt horribelt uttalande gjort av folkhälsominister Maria Larsson –

"Skadelindrade åtgärder kan minska lidande och död, men signalgivandet till missbrukaren måste vara tydligt: vi hjälper dig gärna, men inte med ditt missbruk"

Uttalandet visar tydligt på att narkotikaanvändarnas liv är mindre värda! signalerna är viktigare än att rädda liv. Mvh Berne Stålenkrantz