Substitutionsbehandling

Hur anmäler man en klinik?

Hur kommer man med i ett substitionsprogram?

Beroendekliniker i Sverige

Vad kan man bli utskriven för?

SBFs förslag: Konsekvensanalys vid utskrivning

Socialstyrelsens föreskrifter