Styrelse

 

Svenska Brukarföreningens styrelse består av

Berne Stålenkrantz, ordförande

Christina Paulsrud, vice ordförande

Björn Hjerdin

Stefan Svärd

[…]

Information om styrelser i SBFs lokalföreningar hittas på brukarföreningarnas respektive hemsidor.