Stockholms Brukarförening på “Ekot” i radions P1

Stockholm 2007-01-25

Den statliga kommittén Mobilisering mot Narkotika konstaterar att hälften av landstingen i Sverige inte klarar av att leva upp till vårdgarantin när det gäller Heroinmissbrukare. Regeringen måste satsa minst 500 miljoner kronor för att kunna leva upp till garantin, anser kommittén.


“Att inte ge de här patienterna vård i tid kan få mycket allvarliga konsekvenser”, säger kommitténs ordförande Björn Fries i reportaget. Vårdgarantin säger att en patient inte ska behöva vänta mer än tre månader på att få träffa en specialistläkare. Om hemmalandstinget inte klarar av att hjälpa patienten skall man erbjuda vård vid något annat landsting. Problemet kan bero på att det handlar om svaga grupper, resursbrist, men också på att det finns en ideologisk inställning enligt vilken man inte ska ge narkotika till narkomaner. “Men det är inte vad det handlar om” säger Björn Fries “utan det är en behandling”. Landstinget i Östergötland hör till dem som inte klarar garantin. Där menar man att det saknas resurser för att kunna erbjuda behandling.


Vice Ordföranden i Stockholms Brukarförening Christina Paulsrud betonade att det är mycket allvarligt med de långa väntetiderna: “All narkomanvård måste ju vara akutvård eftersom varje dag i ett heroinmissbruk är förenad med livsfara” säger hon. “Jag har fått mitt liv tillbaka och jag kan sköta kontakten med min familj och fungera som en vanlig människa”.