Tillgänglighet

Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt.

Lagen om tillgängliga webbplatser (även kallat webbdirektivet) gäller från och med den 1 januari 2019 och kan sammanfattas i tre direktiv:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Vi vill att alla ska kunna använda denna hemsida. Därför åtgärdar vi löpande de problem vi känner till. Vi är medvetna om att vissa delar fortfarande inte är helt tillgängliga för alla.

Tillgänglighetsredogörelse

Vill du rapportera brister på sajten, mejlar du till stockholm@brukarforeningarna.se.

Ansvarig för webbdirektivet är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).