Stadgar & styrelse

Föreningens ändamål är att:

Våra stadgar finns att ladda ner i sin helhet här.

Verksamhetsberättelser:


Styrelsen:

Jennie Gejel, ordförande.
jennie.gejel@brukarforeningarna.se

Niklas Eklund, adjungerad.

Presskontakt
press@brukarforeningarna.se