Stadgar & styrelse

Föreningens ändamål är att:

Våra stadgar finns att ladda ner i sin helhet här.

Verksamhetsberättelser:


Styrelsen:

Niklas Eklund, ordförande (tom 2020).
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Linn Nystedt, vice ordförande (tom 2020).
linn.nystedt@brukarforeningarna.se

Pye Jakobsson, ledamot (tom 2021).
pye.jakobsson@brukarforeningarna.se

Fanny Marklund, ledamot (tom 2021).
fanny.marklund@brukarforeningarna.se

Ellen Funkquist, ledamot (tom 2021).
ellen.funkquist@brukarforeningarna.se

Andreas Hedström, ledamot (tom 2020).
andreas.hedstrom@brukarforeningarna.se

Markku Virtanen, ledamot (tom 2020).
markku.virtanen@brukarforeningarna.se

Tina Sander, suppleant (tom 2020).
tina.sander@brukarforeningarna.se