Stadgar & styrelse

Föreningens ändamål är att:

Våra stadgar finns att ladda ner i sin helhet här.

Verksamhetsberättelser:


Styrelsen:

Jennie Gejel, ordförande.
jennie.gejel@brukarforeningarna.se

Linn Nystedt, ledamot.
linn.nystedt@brukarforeningarna.se

Daniel Jacobs, ledamot.
daniel.jacobs@brukarforeningarna.se

Lennart Halvardsson, ledamot.

Harry Klingenberg, suppleant.

Susanna Forsström, suppleant.

Niklas Eklund, adjungerad.

Magnus Brahn, adjungerad.