Stadgar & styrelse

Föreningens ändamål är att:

Våra stadgar finns att ladda ner i sin helhet här.

Verksamhetsberättelser:


Styrelsen:

Niklas Eklund, ordförande (tom 2023).
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Linn Nystedt, vice ordförande (tom 2022).
linn.nystedt@brukarforeningarna.se

Pye Jakobsson, ledamot (tom 2023).
pye.jakobsson@brukarforeningarna.se

Todd Pedersen, ledamot (tom 2023).
todd.pedersen@brukarforeningarna.se

Stig Göran 'Eskil' Lund, ledamot (tom 2023).
stig-goran.lund@brukarforeningarna.se

Ryan Cole, ledamot (tom 2023).
ryan.cole@brukarforeningarna.se

Otto Larsson, ledamot (tom 2023).
otto.larsson@brukarforeningarna.se

Antonny Illes, suppleant (tom 2022).
antonny.illes@brukarforeningarna.se