Rättigheter & skyldigheter

Här kommer vi att samla dokument som rör dina rättigheter och skyldigheter i samhället.

Det kan handla om allt möjligt, från vilka regler som gäller inom sjukvården till hur man överklagar ett beslut från Socialtjänsten.

Självklart handlar inte allt om rättigheter, utan man har också ett visst eget ansvar och skyldighet som medborgare att leva upp till.

LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) (PDF) - Senaste föreskrifterna från Socialstyrelsen som reglerar LARO-mottagningarnas verksamhet.