Om oss

Svenska Brukarföreningen grundades 2002 av den f.d. modefotografen Berne Stålenkrantz som en reaktion mot hur beroendevården behandlade människor, framförallt patienter inom substitutionsbehandling som skrevs ut godtyckligt eller som inte ens fick tillgång till substitutionsbehandling p.g.a. strikta och repressiva riktlinjer, och som en konsekvens avled eller tog sina liv.

När Svenska Brukarföreningen växt sig stor, beslutades det 2004 att Stockholm skulle bli sin egen förening och SBF Riks flyttade in i city och vi blev en lokalförening till just Svenska Brukarföreningen.

2016 gick vi ut ur Svenska Brukarföreningen och blev en fristående förening för att 2019 gå med i RFHL Riksförbudet. Kort därefter försattes Svenska Brukarföreningen tragiskt i konkurs.

Brukarföreningen Stockholm och den tidigare Svenska Brukarföreningen är och har alltid varit två olika föreningar, med olika organisationsnummer och ekonomi.

Vi består helt och hållet av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.

Vårt mål är att stärka medlemskollektivets ställning i samhället, avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med dennes uttalande önskemål och behov.

Verksamheten är kommunöverskridande och omfattar hela Stockholms län. Vi medverkar också i relevanta samarbetsforum och brukarråd.

Vi har daglig öppet hus-verksamhet och besök av upp till ett 50-tal personer i vår lokal i Slakthusområdet. Här hjälper vi till med allt från stöd/rådgivning till att söka hjälp.

Eftersom många av våra besökare saknar förtroende för myndigheter, hjälper vi till med att upprätta kontakter med sjuk- social och kriminalvård. Vid behov följer vi med som stöd på möten.

Våra medlemmar är ofta stigmatiserade och lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård.

Vi villkorar aldrig vår hjälp och man är välkommen hit oavsett i vilket skick man befinner sig!

Några höjdpunkter från åren som gått:

Vi anordnar också årligen en minnesdag, kampanjer som är riktade mot vårt medlemskollektiv samt flera andra evenemang.

Föreningen har utvecklats på senare år till att först ha nästan exklusivt varit en patientförening för utskrivna och nuvarande LARO-patienter till alla sorters människor som använder alla former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Detta då LARO-programmen blivit bättre medan allt fler människor idag blandar alla möjliga droger, något som helt förändrat hur människor tar droger.

Ledord som föreningen följt ända sedan starten är
Inget Om Oss Utan Oss!


Tjänster vi erbjuder:

Eller bara kom ner och ta en fika och prata med människor i samma situation!

Klargörande. Brukarföreningen Stockholm och den tidigare Svenska Brukarföreningen är och har alltid varit två olika föreningar, med olika organisationsnummer och ekonomi.


Post- och besöksadress:
Brukarföreningen Stockholm
Livdjursgatan 5A
121 62 Johanneshov

Organisationsnummer: 80 24 16 - 22 19

Hitta hit:
Tunnelbanan eller Tvärbanan Globen är närmaste kollektivtrafik.

Öppettider:
Vanligtvis har vi öppet alla vardagar 10-16 förutom måndagar 12-16, men pga Coronapandemin är öppettiderna vardagar 12-16 (12-15 på måndagar då vi har personalmöte) och fika, verktyg, rådgivning, stöd och support ges genom vår luftsluss. Vi kan inte ta in några besökare alls f.n. förutom supportfall då vi tar in besökare en och en. Dessa regler bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Sprututbytet är öppet alla dagar.