Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

På Sprututbytet Södermalms naloxonkurs

Med bättre kunskap kan vi vara skillnaden mellan liv och död!

I förra veckan fick personal från Convictus och Brukarföreningen möjlighet att delta vid ett utbildningstillfälle om Naloxon som Sprututbytet Södermalm anordnade.

Naloxon är ett läkemedel som häver överdoser av opioider, som t ex heroin och metadon, och erbjuds av Sprututbytet och andra enheter inom Beroendecentrum Stockholm, till personer i riskzonen för opioidöverdos. Stockholms Brukarförening kan också erbjuda naloxon i mån av tillgång.

Allt man behöver veta om Naloxon finns sammanställt på Socialstyrelsens hemsida.

Visste du att Sprututbytet utöver att bidra till att sjukdomar som överförs via blodet minskar genom att förse personer som injicerar droger intravenöst med rena sprutor också kan ta tester och initiera behandling för hepatit och hiv?

På Sprututbytet kan de också lägga om sår, skicka remisser till beroendevård och hjälpa till i kontakten med Socialtjänsten och andra instanser. Våga fråga om hjälp ❤️

Alla som deltog på kursen var eniga om att vi måste hjälpas åt att sprida information om Naloxon och hur man genom kunskap om detta läkemedel kan rädda liv.

Vi riktar ett stort tack till Maria, enhetschef, och Linda, sjuksköterska, vid Sprututbytet för all ny kunskap och spännande samtal🙏🏻 🤩

Datum: 2022-11-21

Uppdaterad: 2022-11-21