Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Synpunkter och förslag till specialistpsykiatrin i Region Stockholm

Vi är en av nio medlemsföreningar som sitter med i styrelsen i NSPH Stockholms län och har nyligen varit med och bidragit till en rapport med erfarenheter och förslag till förbättringsområden inom vuxenpsykiatrin i regionen. Detta med anledning av att hälso- och sjukvårdsförvaltningen just nu utreder den framtida strukturen för psykiatri för vuxna i Stockholms län.


Ett 25-sidor långt dokument skickades till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen den 7 oktober. Dessa frågor besvarades:

  1. Finns det något område inom den psykiatriska specialistvården som ni, i egenskap av brukare eller anhöriga, upplevt att ni inte får likvärdig vård som övriga vuxna befolkning i Stockholms län, i så fall vilket? Utveckla gärna.
  2. Upplever ni, i egenskap av brukare eller anhöriga, några särskilda behov när det gäller den psykiatriska vården som inte tillgodoses av Region Stockholm idag, i så fall vilka? Utveckla gärna.
  3. Har ni förslag på hur den psykiatriska specialistvården bör vara organiserad för att möta dessa eventuella behov?

Några av våra förslag som kom med listas här nedanför. På denna länk kan man läsa en större sammanfattning av rapporten.

Datum: 2022-11-09

Uppdaterad: 2022-11-09