Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Rapport från hearing med Narkotikautredningen

Under gårdagen deltog Brukarföreningen Stockholms vice ordförande i en hearing angående Narkotikautredningen. Vi lyfte hur problematiskt det är att utgå från ett direktiv som begränsar så mycket som denna utrednings direktiv gör. Direktivet tydliggör att utredningen "inte [ska] lämna förslag på ändring i straffrättslig lagstiftning eller lagstiftning om förundersökning och åtal." Samtidigt vill de kunna samla in åsikter och erfarenheter från bland annat vår förenings medlemmar.

Från Brukarföreningen Stockholms håll så har vi svårt att se hur man ska kunna öppna för ett ärligt samtal och ett gott informationsutbyte om man utgår från att svaret redan finns. Det är inte så här man öppnar upp för en saklig utredning. Och det är verkligen inte så här man skapar det förtroende som krävs för att brukare av narkotika ska vilja bidra med sina egna erfarenheter. Det är som att säga "vi undrar vad ni tycker om den här saken, men vi har redan bestämt vad som är rätt" och tro att någon kommer vilja prata. Våra medlemmar har redan lågt förtroende för myndigheter. Den här typen av inställning förbättrar verkligen inte det utgångsläget.

Vi var inte ensamma om att ifrågasätta denna inställning. Majoriteten av de föreningar som deltog i diskussionsspåret om skademinimering, minskad dödlighet samt stöd och vård inom rättsväsendet, kritiserade denna aspekt av utredningen. Vi var också rörande överens om att naloxon bör tillgängliggöras snabbt och brett. Utredaren verkade vara mycket positiv till att naloxon får ytterligare spridning.

Vi var skeptiska till att över huvud taget delta (och därmed legitimera) en utredning med ett så riggat utfall, men både utredningens representanter och de övriga deltagande föreningarna gav oss skäl att åtminstone överväga att delta aktivt. Om vi väljer att göra det så kommer vi självklart fortsatt kritisera direktivets begränsning av utredningen. Den begränsningen är dock inte utredningens egna val, utan Socialdepartementet och regeringen har satt begränsningen – en begränsning som av allt att döma anses orimlig av stora delar av civilsamhället.

Datum: 2022-09-09

Uppdaterad: 2022-09-09