Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Föreningen medverkade på politisk hearing

I går eftermiddag deltog vi i en politisk hearing anordnad av NSPH Stockholms län inför valet i höst.

Jennie och Nina pasade på att prata om våra hjärtefrågor, bl.a. dubbeldiagnos/samsjuklighet inför regionpolitiker från alla partier i ABF-huset, samt hur personer som brukar narkotika ofta faller mellan stolarna i ett system som inte är byggt för att hantera kombinationen av narkotikabruk och behov av psykiatrisk hjälp.

Vi fick bra gensvar och även möjlighet att förklara det akuta läget om att vi inte längre har någon lokal.

Fantastiska Anki Sandberg (ordförande i Riksförbundet Attention), som var moderator, inledde efter pausen med att lägga fokus på frågan om att vi inte har tillgång till lokal, och samtliga närvarande politiker fick uttala sig om det. Någonting som chockade oss från föreningen djupt var att majoriteten av politikerna var omedvetna om vår situation. Med tanke på den spridning frågan fått i media är det häpnadsväckande att de är omedvetna om detta.

Att lokalfrågan fick ett så stort fokus är vi i föreningen oerhört tacksamma för. Anki gjorde en fantastisk insats för vår förening genom att lyfta frågan om vad som kan göras för att lösa lokalfrågan för oss i Brukarföreningen Stockholm. Det lämnade ingen av oss från föreningen oberörd.

Flera av politikerna pratade även med oss under pausen och många – särskilt företrädarna för V, L och C – gav ett genuint intryck av att lokalsituationen är en viktig fråga för oss. Vi upplevde att nästan samtliga närvarande politiker tog oss på allvar. Titta gärna på deras svar i den länkade videon.

KD-representanten verkade tycka att det inte är en regional fråga och att vi väl får vända oss till andra kommuner och ha vår verksamhet där (vi gav svar på tal direkt). SD-representanten ansåg att "SIP är ett bra verktyg" (som om SIP skulle lösa någonting i frågan om hur personer med bruk eller beroende faller mellan stolarna).

Det var också kul att se hur nästan alla höll med om att ansvaret för beroeondet bör ha en huvudman, nämligen sjukvården, och inte två som idag, där kommunen och sjukvården delar på ansvaret. Även brukarinflytandet diskuterades flitigt och där var alla också nästan eniga om hur viktigt detta är på alla nivåer.

Till alla partier vill vi i Brukarföreningen ge vårt varmaste tack för att våra problem fick åtminstone en gnutta av den uppmärksamhet de förtjänar.

Vårt inslag från NSPH-hearingen finns att se i efterhand på YouTube här. Från ca. 15.20 i videon kan ni se vårt bidrag, och från ca 59.30 kan ni se Anki lyfta Brukarföreningens Stockholms problem, och politikerna ge sina svar.


nsph hearing

Datum: 2022-08-18

Uppdaterad: 2022-08-26