Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Besöker du sprututbytet? - Delta i intervju och få presentkort till ICA

Stockholms universitet söker intervjupersoner som besöker sprututbytet för en studie om hantering av risker i vardagen och upplevelser av vård.

Som tack för att man ställer upp får man presentkort på Ica till ett värde av 198 kr.

Intervjun tar ca 30-45 minuter och ljudet spelas in med diktafon. Självfallet är deltagandet frivilligt och förenat med konfidentialitet.

De finns emellanåt på sprututbytena men du kan också kontakta dem personligen för att boka en tid på mobilnummer 072-148 96 08.

Se bild nedanför för mer information om studien.


infoblad_su_22_intervjuer

Datum: 2022-08-15

Uppdaterad: 2022-08-15