Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Ny rapport visar på fortsatt stora regionala skillnader inom LARO

I somras släpptes en intressant rapport om hur det fortfarande finns stora regionala skillnader i tillgång samt hur LARO-programmen (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) fungerar i Sverige.

Den visar bl.a. att det i den första fasen i vårdkedjan, vägen till behandling och bedömning, finns generella regler som avviker från den individuella nytta- och riskbedömning som ska göras i varje enskilt fall.

En annan slutsats är att regionerna i olika grad har anpassat sina LARO-verksamheter till rådande föreskrifter och riktlinjer, vilket fått konsekvensen att tillgängligheten till LARO-behandling inte blir tillräckligt hög.

Det framkommer också att det finns regionala skillnader när det gäller skäl för att avbryta behandling då föreskrifter, riktlinjer och kunskapsstöd inte efterlevs tillräckligt väl.

Rapporten togs fram av kommunikationsbyrån Reform Society på uppdrag av läkemedelsbolaget Indivior Nordics, och kommer att skickas digitalt till ca 3000 beslutsfattare efter sommaren.

Läs rapporten nedanför i din webbläsare nedanför eller ladda ner den här.

Datum: 2022-08-12

Uppdaterad: 2022-08-12