Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Er nya styrelse

Årsmöte 2022Grattis till den nya styrelsen som valdes in i går på årsmötet!

Todd Pedersen valdes in som ny ordförande och Mike Flodin som ny vice ordförande på det efterföljande konstituerande styrelsemötet.

Hela styrelsen:

En väldigt positiv känsla över hela mötet.

Föreningen vill även rikta ett stort tack till Niklas Eklund, Otto Larsson, Antonny Illes, och Pye Jakobsson för sitt fina arbete.

Tack även till alla medlemmar som kom och gjorde sin röst hörd!

Datum: 2022-06-15

Uppdaterad: 2022-06-27