Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE (NYTT DATUM)

Hej kära medlemmar och stödmedlemmar,

då var det dags för årsmöte i Brukarföreningen Stockholm igen.

Förhoppningen är att hålla ett fysiskt årsmöte i år, men detta kan komma att ändras och hållas via Zoom. I sådana fall kommer ni få instruktioner om hur ni deltar.

NOTERA.
Vi har tvingats ändra datum för årsmötet till den 14 Juni. Samma tid gäller. Detta pga. förseningar av vissa dokument samt lokalfrågan.

Datum: 14 Juni 2022

Tid: 17:00-19:00

Plats: Föreningslokalen på Livdjursgatan 5A i Johanneshov.

Facebook: fb.me/e/bowQmYLfy.

Valberedning: Senast 23 Maj måste nomineringar till styrelsen ha inkommit till valberedningen. Mejla dem till valberedning@brukarforeningarna.se.

Motioner: Senast två veckor före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda (alltså senast 30 Maj). Motioner skickas till stockholm@brukarforeningarna.se.

Dokument: www.brukarforeningarna.se/stockholm/arsmote (31 Maj finns relevant dokument inför årsmötet att ta del av.).

Vägbeskrivning: Globen Tunnelbana/Tvärbana och promenera sedan till Slakthusområdet och ingången till Enskede-Årsta och Vantörs socialförvaltning. Vi finns mitt emot parkeringen.

Anmälan: Pga utrymme- och smittskyddsskäl är det viktigt att du anmäler att du kommer. Anmälan kan göras till stockholm@brukarforeningarna.se.

Förtäring kommer att finnas på plats!

Kom och påverka din förening!

Välkomna!

Datum: 2022-04-29

Uppdaterad: 2022-05-13