Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Har du erfarenhet av att vistas på LVM?

I såna fall skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju om dina erfarenheter? Du får självklart vara anonym.

Vill du vara med på denna intervju så meddela detta till linn.nystedt@brukarforeningarna.se eller säg till någon i personalen på Brukarföreningen Stockholm när du är på plats.

Denna intervju kommer att ligga som en slags grund för den pågående samsjuklighetsutredningen. En viktig utredning som bildades för att förbättra levnadsvillkoren för personer som lider av samsjuklighet.

Så din medverkan är mycket viktig men självklart helt frivillig!

Datum: 2022-03-22

Uppdaterad: 2022-03-22