Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Infoblad om att injicera naloxon på en kompis

Nytt infoblad från oss om hur man injicerar naloxon vid en överdos.

Följer med alla våra naloxon-kits med vätska.

Tyvärr finns inte så mycket information om hur man injicerar naloxon på svenska så vi tryckte upp ett själva.

Be Safe and Stay Safe!

Ladda ner detta infoblad som en PDF-fil och skriv ut själv (A5) här.


infoblad

Datum: 2022-03-18

Uppdaterad: 2022-03-18