Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Medlemskap i VNGOC

Vi kan nu meddela att föreningen är nya medlemmar i VNGOC (Vienna NGO Committee on Drugs).

Vi ser fram emot arbetet i denna viktiga narkotikapolitiska organisation.


VNGOC

Datum: 2022-02-02

Uppdaterad: 2022-02-02