Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

NY P2P-BROSCHYR

Nu har Brukarföreningen släppt en broschur om konceptet P2P (kamrat-till-kamrat).

Broschyren finns att hämta från vår lokal i Johanneshov eller via Hepatitbussens verksamhet.

Citat från den 4-sidiga broschyren:

Peer-to-peer står också för konsten att lära av varandra och vi på Brukarföreningen försöker regelbundet använda oss av arbetsmetoden (P2P = person till person eller kamrat till kamrat) för att på effektivaste sätt nå samt förmedla information till de målgrupper vi verkar för.

broschyr p2p

Datum: 2021-07-31

Uppdaterad: 2021-07-31