Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

KALLELSE FÖR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE I BRUKARFÖRENINGEN STOCKHOLM

Då var det dags för årsmöte igen.

Senast två veckor före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda (2 Augusti).

Datum: 16 Augusti 2021

Tid: 17:00-19:00

Plats: Föreningslokalen på Livdjursgatan 5A i Johanneshov.

Motioner: Motioner skickas till stockholm@brukarforeningarna.se

Vägbeskrivning: Globen Tunnelbana/Tvärbana och promenera sedan till Slakthusområdet och ingången till Enskede-Årsta och Vantörs socialförvaltning. Vi finns mitt emot parkeringen.

Facebook: www.facebook.com/events/4726886364010627.

Förtäring kommer att finnas på plats!

Kom och påverka din förening!

Välkomna!

Datum: 2021-07-16

Uppdaterad: 2021-07-16