Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

KALLELSE FÖR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE I BRUKARFÖRENINGEN STOCKHOLM

Då var det dags för årsmöte igen.

Senast två veckor före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda (2 Augusti).

Datum: 16 Augusti 2021

Tid: 17:00-19:00

Plats: Föreningslokalen på Livdjursgatan 5A i Johanneshov.

Motioner: Motioner skickas till stockholm@brukarforeningarna.se

Vägbeskrivning: Globen Tunnelbana/Tvärbana och promenera sedan till Slakthusområdet och ingången till Enskede-Årsta och Vantörs socialförvaltning. Vi finns mitt emot parkeringen.

Facebook: www.facebook.com/events/4726886364010627.

Förtäring kommer att finnas på plats!

Kom och påverka din förening!

Välkomna!


Här är vår nya styrelse som antogs vid årsmötet 16 Augusti.

Niklas Eklund, ordförande (tom 2023)
Linn Nystedt, vice ordförande (tom 2022)
Pye Jakobsson, ledamot (tom 2023)
Todd Pedersen, ledamot (tom 2023)
Stig Göran 'Eskil' Lund, ledamot (tom 2023)
Ryan Cole, ledamot (tom 2023)
Otto Larsson, ledamot (tom 2023)
Antonny Illes, suppleant (tom 2022)

Datum: 2021-07-16

Uppdaterad: 2021-08-24