Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Vi har frågat SOS ALARM: Varför följer alltid polisen med ambulansen vid en överdos?

Vi har mejlat SOS Alarm och frågat om polis automatisk tillkallas vid larm om en misstänkt överdos.

Anledningen är att många är rädda för polisen och att bestraffas om de ringer efter en ambulans, och vi ville se om det fanns en praxis att polisen alltid följer med på sådana alarm.

Svaret vi fick:

Hej, 
det varierar beroende på situation, är patienten lugn så tas inte polis med i samtalet.
Är det rörigt eller hotfullt kan polis tas med för att assistera ambulansen.
Mvh
Maria 
SOS-Kundcenter

Vår tolkning är att tveka aldrig att ringa efter en ambulans men se till att situationen på platsen inte kan utgöra ett hot för ambulanspersonalen att göra sitt jobb.

Det går inte att garantera att polisen inte kommer att dyka upp, men det går att ta bort vissa element som gör att det är sannolikt att polisen följer med på larmet.


sos alarm

Datum: 2021-06-02

Uppdaterad: 2021-06-02