Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

FAS 3-vaccinering inledd

Nu har FAS 3 inletts av vaccineringen i Stockholm.

Det betyder att personer som är mellan 18 och 64 år och som har en riskfaktor samt personer som har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själv och andra mot covid-19 nu kan vaccinera sig kostnadsfritt.

Med termen riskfaktor menas människor som lever i socialt utsatta situationer ingår personer som saknar fast bostad, papperslösa, asylsökande, anhöriginvandrarare utan svenskt personnummer, kvotflyktingar, interner inom häkte och anstalt samt migranter i förvar.

✔ Hemlösa vaccineras bland annat av Capio Hemlösa som är en vårdcentral för hemlösa som också har uppsökande verksamhet exempelvis vid härbärgen och bosättningar.

✔ Patienter inom sprututbytesverksamheten erbjuds vaccination på Sprututbytet.

✔ Patienter inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) erbjuds vaccination på sin aktuella enhet.

Utöver den digitala bokningen via appen Alltid Öppet så har regionen en telefonbokning för vaccination som nås via telefonnumret 08–428 429 30 (knappval 6). Öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00. Detta gäller speciellt för dem utan mobilt bank-ID.

Vi hjälper gärna till och ser till att du som besökare hos oss får en chans att vaccinera dig. Tala med personalen!

Antalet fasta vaccinationsmottagningar är många i Stockholm och det finns just en sådan bredvid föreningen här i Johanneshovs slakthusområdet (Fållan).

Här finns en uppdaterad lista på alla vaccinatinosmottagningar inom Stockholm.

Datum: 2021-04-28

Uppdaterad: 2021-07-09