Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

TRE MYTER OM KONSUMTIONSRUM

MYT 1: KONSUMTIONSRUM UPPMUNTRAR TILL DROGBRUK

FALSKT! Forskning visar på det rakt motsatta. Varken antal personer som använder droger eller återfallstakten ökar i dess närhet. Forskning visar också att människor injicerar mer säkrare i konsumtionsrum än de gör på gatan.

MYT 2: KONSUMTIONSRUM ÖKAR BROTTSLIGHET

FALSKT! Forskning visar att varken brottslighet, våld eller langning ökar i samband med konsumtionsrum. Faktum är att konsumtionsrum t.o.m. kan minska kriminell aktivitet.

MYT 3: KONSUMTIONSRUM KOSTAR FÖR MYCKET

FALSKT! Forskning visar att konsumtionsrum reducerar antal nya hiv och hepatit C-infektioner samt förhindrar överdoser. Detta sparar miljontals av kronor varje år och visar att konsumtionsrum är bra för samhället, inte bara ur ett ett folkhälsoperspektiv men också ekonomiskt.


konsumtionsrum

Datum: 2021-04-08

Uppdaterad: 2021-04-08