Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Delta i den europeiska webbundersökningen om droger

Har du erfarenhet av droger?

Var med och påverka genom att delta i den europeiska webbundersökningen om narkotika – snabbt, helt anonymt och på svenska!

Dina erfarenheter behövs för att öka kunskapen om narkotikaanvändningen i Sverige och Europa.

Här hittar du undersökningen

För mer information, se www.folkhalsomyndigheten.se/drugsurvey


Datum: 2021-03-17

Uppdaterad: 2021-03-17