Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Jul- och nyårsöppet (UPPDATERAT)

Öppettider på föreningen under jul och nyår

OBS! Det är den övre bilden som gäller. Detta pga personalbrist och planeringsdagar.


Julöppet 2020

JUlöppet 2020

Datum: 2020-12-22

Uppdaterad: 2020-12-30